بورس۲۴
1403/01/14
19:10
"رفاه" درخصوص صورت های مالی توضیح داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲.۰۷.۳۰ توضیحاتی ارائه نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲.۰۷.۳۰ توضیحاتی ارائه نمود.


این شرکت در خصوص دلایل کاهش بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته اظهار داشت: دلیل کاهش بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی شرکت اصلی بدلیل کاهش سایر درآمدها عملیاتی نسبت به دوره مالی قبل می باشد و عمدتا مربوط به درآمد تبلیغات فروشگاهی و درآمد حاصل از تحقق فروش تامین کننده گان (تارگت) می باشد که نسبت به دوره مشابه به دلیل زیر کاهش داشته است: با توجه به اینکه از هر فاکتورخرید تامین کنندگان یک درصد بابت درآمد تبلیغات کسر میشود و خریدهای انجام شده طی دوره نسبت به دوره مشابه قبل ( مطابق یادداشت ۲-۶ صورتهای مالی ) کاهش داشته است به تبع آن درآمد تیلیغات نیز کاهش داشته است. درآمد حاصل از تحقق فروش تامین کنندگان ( تارگت ) ارتباط مستقیم با میزان فروش تامین کنندگان داشته لذا به دلیل کاهش فروش این درآمد نیز کاهش داشته است


این شرکت در خصوص برنامه های شرکت جهت اصلاح عملکرد با توجه به زیاندهی ۳۵۰ مورد از شعب اظهار داشت: فروشگاه های با برند وین مارکت متعلق به شرکت آروین بازار پارس بودند که به دلیل وجود مشکلات متعدد جهت احیا و اصلاح ساختار در سال ۱۴۰۰ به این شرکت واگذار گردید که با توجه به مشکلات ایجاد شده این فروشگاهها زیان ده بودند لذا ضمن تلاش های مستمر جهت احیای این فروشگاهها با رعایت ملاحظاتی نسبت به جمع آوری تعدادی از آنها در سال ۱۴۰۲ اقدام گردید. لیکن تعداد دیگری ازاین فروشگاهها همچنان وجود دارد که در کنار تعدادی از فروشگاههای رفاه زیان ده محسوب می گردند. لازم به ذکر است هدف اولیه احیا و اصلاح ساختار به منظور سوده شدن فروشگاههای مذکور می باشد. لازم به ذکر است قسمت عمده ای از هزینه های فروشگاههای زیان ده جز هزینه های ثابت تلقی می گردد همچون هزینه پرسنلی و یا سایر تعهدات شرکت در قالب قراردادهایی همچون اجاره، مشارکت و..... که تا پایان قراردادهای مربوطه به قوت خود باقی خواهد بود و جمع آوری اینگونه فروشگاهها عملا هزینه های مذکور را به عملکرد کلی شرکت وارد خواهد نمود. همچنین با توجه به دامنه فعالیت شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه جمع آوری فروشگاههای زیان ده منوط به رعایت و ملاحظات برخی مسائل اجتماعی و حتی امنیتی می باشد. متاسفانه با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور هر گونه اقدامی که بازتاب اجتماعی به همراه داشته باشه و به نوعی دست آویز خبر گذاری های معاند قرار بگیرد از نظر امنیت داخلی بسیار قابل تامل و حساسیت زاست و نیازمند پاسخگوئی به مراجع ذیربط و مد نظر قراردادن منویات آنها می‌باشد. کما اینکه در اولین مرحله جمع آوری فروشگاههای زیان ده سازمان بورس نیز به این مسئله ورود نمود و خواستار پاسخگوئی هیات مدیره در این زمینه گردید لذا مدیریت ارشد و ارکان راهبری شرکت نیز با مداقه لازم و مصلحت سنجی و با حفظ حقوق سهامداران در این خصوص اقدامات لازم را در دستور کار شرکت قرار می دهند.


شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه در خصوص وجوه پرداختی به شهرداری شهریار به مبلغ ۱.۵۹۱ میلیارد ریال بیان داشت: پرداخت وجوه مورد نظر به شهرداری شهریار در راستای دستور و تصمیم کمیسیون ماده ۵ شهرداری صورت گرفته به منظور تغییر کاربری زمین مذکور و اخذ مجوز ساخت مطابق با طرح توجیهی ارائه شده قبلی می باشد.


این شرکت همچنین در خصوص برنامه های شرکت جهت وصول مطالبات از شرکتهای گروه مدیریت سرمایه رفاه و وین مارکت توضیح داد و گفت: همانگونه که مستحضرید شرکت سرمایه رفاه بصورت ۱۰۰ درصدی متعلق به شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه می باشد و عملا سرمایه این شرکت نیز متعلق به سهامداران شرکت رفاه می باشد. از طرفی کلیه فروشگاههای وین مارکت نیز حدود ۹۰ درصد آن متعلق به شرکت رفاه و سهامداران آن می باشد در سال ۱۴۰۰ به شرکت رفاه واگذار گردیده و کلیه عملیات تجاری آن در دفاتر این شرکت ثبت و ضبط می باشد. بدیهی است مراودت مالی و تسویه حسابها ضمن حفظ و رعایت منافع سهامداران در چارچوب سیاست های شرکت به انجام خواهد رسید.


"رفاه" در خصوص تغییرات با اهمیت صورت های مالی نسبت به دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده اظهار داشت: افزایش ۱۰۰ درصدی سایرهزینه ها : مبلغ ۵۷۹/۱۶۹ میلیون ریال درج شده درحساب سایر هزینه ها مربوط به هزینه ضایعات کل دوره مالی می باشد، با توجه به اینکه اسناد مرتبط با ضایعات در پایان سال مالی ثبت می شود لذا در صورتهای مالی ۹ ماهه درج نگردیده است . افزایش ۱۸۹ درصدی دریافتی های بلند مدت : افزایش ۱۸۹ درصدی دریافتنی های بلند مدت عمدتا بابت صدور ضمانت های بانکی در وجه تامین کنندگان عمده شرکت جهت خرید کالا می باشد. افزایش ۲۲۱ درصدی سفارشات و پیش پرداختها: عمدتا بابت پرداختهای انجام شده تامین کنندگان بزرگ و مطرح شامل، بازرگانی دولتی ایران جهت خرید کالاهای اساسی شامل برنج ، روغن و شکر می باشد. افزایش ۱۴۳ درصدی پیش دریافتها: افزایش پیش دریافتها بابت فروش رفاه کارت (کارت الکتریکی خرید) به سازمانها، ارگانها و شرکتها مانند قوه قضائیه ، وزارت دفاع، کمیته امداد امام خمینی ،ساپکو ، بیمه داناو ... می باشد.


رفاهرفاهرفاهرفاهرفاهرفاه
انتهای خبر

0
0