آتی کالا
1400/07/19
14:24
🔵دومین مرکز خرید حمایتی زعفران در شهرستان زاوه افتتاح شد 🔹با حضور دکتر محسن زنگنه؛ نماینده تربت حیدریه،مه‌ولات و زاوه، قادری فر؛رئیس هیئت مدیره سا...

🔵دومین مرکز خرید حمایتی زعفران در شهرستان زاوه افتتاح شد🔹با حضور دکتر محسن زنگنه؛ نماینده تربت حیدریه،مه‌ولات و زاوه، قادری فر؛رئیس هیئت مدیره سازمان تعاون روستایی کشور، اورانی؛رئیس سازمان جهاد کشاروزی خراسان رضوی، ناصری مقدم؛ مدیرکل تعان روستایی خراسان رضوی و فرماندار شهرستان زاوه؛ دومین مرکز خرید حمایتی زعفران سال ۱۴۰۰ در این شهرستان افتتاح گردید.🔹در حاشیه افتتاح؛ دکتر زنگنه و دکتر قادری فر چالش های حوزه زعفران را از زبان کشاورزان زاوه شنیدند و برنامه های دولت و مجلس برای حمایت از زعفرانکاران را تشریح کردند.🔹مرکز خرید حمایتی زعفران زاوه در محل تعاون روستایی این شهرستان واقع شده است.🔹دکتر زنگنه در پاسخ به دغدغه کشاورزان پیرامون قیمت گل تشریح کرد: آنچه در دولت و مجلس اتفاق افتاده است بیشتر در حوزه قیمت زعفران، ارزش افزوده و توسعه صادرات این محصول استراتژیک بوده است.🔹نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه افزود: بنده طی نامه ای به فرمانداران سه شهرستان اعلام کردم که ظرفیت منطقه ای را برای کمک به حوزه گل زعفران بسیج کنند و پیگیر این مهم خواهیم بود.@atikalapublicانتهای خبر

0
0