نوآوران امین
1400/03/04
00:38
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) (#ددام) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱...

داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) (#ددام)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹✅افزایش ۱۰۸.۴۵ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۵۹.۴۷ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقایسه با اردیبهشت ۱۳۹۹


✅رشد ۱۵۹.۲۹ درصدی فروش ۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0