تحلیلگر برتر بورس
1399/08/24
19:42
#قرن #تکنیکال سهم کف سازی بسیار معتبری در محدوده ۵۰۰۰ انجام داده و اصلاح زمانی خوبی در قالب الگوی مثلث داشته است سهم از محدوده فعلی ۵۱۰۰ در صو...

#قرن


#تکنیکالسهم کف سازی بسیار معتبری در محدوده ۵۰۰۰ انجام داده و اصلاح زمانی خوبی در قالب الگوی مثلث داشته است


سهم از محدوده فعلی ۵۱۰۰ در صورت شروع روند صعودی توانایی صعود در گام نخست تا حدود قیمت ۷۵۰۰ که سقف الگوی مثلث است را دارد.


حد ضرر این تحلیل شکست حمایت ۵۰۰۰ است۱۳۹۹/۲۴/۸انتهای خبر

0
0