بتاسهم
1399/10/07
21:31
از زیر مجموعه های #وغدیر سرمايه گذاري زرين پرشيا 669 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها ،اعتضاد 628 میلیارد ریال ، توسعه سرمايه و صنعت غدير 2...

از زیر مجموعه های #وغدیر


سرمایه گذاری زرین پرشیا ۶۶۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها ،اعتضاد ۶۲۸ میلیارد ریال ، توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۲۲۸ میلیارد ریال سود محقق کرده استانتهای خبر

0
0