آواتحلیل
1400/03/02
11:32
#فملی #بورس_کالا 4،000 تن مس کاتدی ملی صنایع مس ایران در قیمت 2،086،837 ریال عرضه و 660 تن معامله در همان قیمت پایه صورت گرفت که 5.6% پایین تر از ق...

#فملی


#بورس_کالا


۴،۰۰۰ تن مس کاتدی ملی صنایع مس ایران در قیمت ۲،۰۸۶،۸۳۷ ریال عرضه و ۶۶۰ تن معامله در همان قیمت پایه صورت گرفت که ۵.۶٪ پایین تر از قیمت پایانی عرضه قبل در تاریخ ۲۷ اردیبهشت می باشد.انتهای خبر

0
0