آریاسهم
1400/03/02
12:42
نقشه پایانی بازار امروز بر اساس خالص خرید معامله‌گران حقیقی (بالا - منفی 610 میلیارد تومان) و خریداران حقوقی

نقشه پایانی بازار امروز بر اساس خالص خرید معامله‌گران حقیقی (بالا - منفی ۶۱۰ میلیارد تومان) و خریداران حقوقیانتهای خبر

0
0