پارسیس تحلیل
1400/03/04
09:59
#ماهانه #فخوز خوزستان هم رکورد شکست** گزارش ماهانه فخوز نشان میدهد که در اردیبهشت 1400 موفق به فروش 3,937 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به م...

#ماهانه #فخوز خوزستان هم رکورد شکست**گزارش ماهانه فخوز نشان میدهد که در اردیبهشت ۱۴۰۰ موفق به فروش ۳,۹۳۷ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۱۶ درصدی داشته است.لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۳,۶۶۶ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۷ درصد بیشتر بوده است.مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۷,۳۳۱ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۹ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیس"انتهای خبر

0
0