موج مثبت Positive Wave
1399/08/25
11:51
بازار داره عرضه ها رو جذب میکنه و شاهد تقویت معاملات هستیم نوسانگیرا اگه امیدی برای خرید در قیمت های پایین تر نداشته باشم، طرف تقاضا رو تقویت میکنن

بازار داره عرضه ها رو جذب میکنه و شاهد تقویت معاملات هستیمنوسانگیرا اگه امیدی برای خرید در قیمت های پایین تر نداشته باشم، طرف تقاضا رو تقویت میکنن

انتهای خبر

0
0