کدال۳۶۰
1400/06/06
10:35
#وسفارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/05/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 از محل واگذاری س...

#وسفارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسفارس با سرمایه ثبت شده ۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۱۳,۱۱۳,۸۰۳ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای مرداد ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲۵۳,۰۱۵,۸۳۲ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۲۷٪ به مبلغ ۳۲۰,۷۲۴,۴۵۹ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۶-۰۶ ۱۰:۳۶:۳۱ (۷۸۴۶۸۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0