کدال۳۶۰
1400/07/03
14:14
#مدار آگهی ثبت افزایش سرمایه آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار - نماد: مدار(ومدار) با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شم...

#مدار


آگهی ثبت افزایش سرمایه



آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار - نماد: مدار(ومدار)



با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۰۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۳۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.



۱۴۰۰-۰۷-۰۳ ۱۴:۱۴:۴۸ (۷۹۸۹۸۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_ir



انتهای خبر

0
0