مهندسی مالی
1400/06/07
11:00
قیمت خرید دلار آمریکا: 27,241 تومان قیمت فروش دلار آمریکا: 27,791 تومان قیمت خرید یورو: 31,830 تومان قیمت فروش یورو: 32,473 تومان

قیمت خرید دلار آمریکا: ۲۷,۲۴۱ تومانقیمت فروش دلار آمریکا: ۲۷,۷۹۱ تومانقیمت خرید یورو: ۳۱,۸۳۰ تومانقیمت فروش یورو: ۳۲,۴۷۳ تومان

انتهای خبر

0
0