نوآوران امین
1399/08/26
14:07
شیر پاستوریزه پگاه گیلان(#پگاه گیلان) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 45 درصدی درآمد...

شیر پاستوریزه پگاه گیلان(#پگاه گیلان)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۴۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۸۵۷,۷۰۳ میلیون ریال به مبلغ ۱,۲۴۵,۴۱۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۹ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۳۰۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0