کدال۳۶۰
1400/08/04
09:50
#وسخراش اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی ▪️ ...

#وسخراش


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
▪️ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۴۴۶ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۱ ریال سود شناسایی کرده بود.▪️ «وسخراش» با سرمایه ثبت شده ۶۸,۵۸۴,۹۴۹ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۰,۵۶۴,۲۴۰ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۴۰۰-۰۸-۰۴ ۰۹:۵۰:۱۵ (۸۱۰۰۴۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0