ایچیموکو و الیوت
1399/08/26
16:10
دلار-4 ساعته=>آماده ریزش تا 25000 تومان مجدداً

دلار-۴ ساعته=>آماده ریزش تا ۲۵۰۰۰ تومان مجدداانتهای خبر

0
0