اخبار فوری بورس
1400/03/04
13:40
🔴 ربیعی: خوشبین به حل موارد جزیی باقی‌مانده در مذاکرات هستیم علی ربیعی، سخنگوی دولت: ▫️در بحث تحریم‌ها در اکثریت موارد به توافق رسیده‌ایم. ▫️مو...

🔴 ربیعی: خوشبین به حل موارد جزیی باقی‌مانده در مذاکرات هستیمعلی ربیعی، سخنگوی دولت:


▫️در بحث تحریم‌ها در اکثریت موارد به توافق رسیده‌ایم.▫️مواردی هم که باقی مانده، بسیار جزئی است و با توجه به روند مذاکرات، خوشبین به حل موارد جزئی باقیمانده هستیم./ ایسنا#برجام

انتهای خبر

0
0