سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/08/25
08:21
ميان آرزوی تو و معجزه خداوند، ديواری است به نام اعتماد! پس اگر دوست داری به آرزويت برسی باتمام وجود به او اعتمادکن 🎯

میان آرزوی تو


و معجزه خداوند،


دیواری است به نام اعتماد!


پس اگر دوست داری


به آرزویت برسی


باتمام وجود به او اعتمادکن🎯انتهای خبر

0
0