ایبنا
1400/03/03
17:56
📌نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در شهر تهران 🔸تغییرات قیمت ۱۸۹ قلم مصالح مورد استفاده بخش ساختمان در دوره نیمه دوم سال گذشته، توسط مرکز آما...

📌 نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در شهر تهران🔸تغییرات قیمت ۱۸۹ قلم مصالح مورد استفاده بخش ساختمان در دوره نیمه دوم سال گذشته، توسط مرکز آمار ایران اعلام شد.🔹 اطلاعات مربوط به قیمت مصالح ساختمانی (۱۸۹ قلم) با مراجعه به تولیدکنندگان یا عمده‌فروشان مصالح ساختمانی جمع ‌آوری می شود.
https://www.ibena.ir/news/۱۲۴۲۷۸/انتهای خبر

0
0