نوآوران امین
1400/07/28
16:27
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(#سپرده) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش ...

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(#سپرده)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۷۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶,۲۷۱,۳۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۷۲۰,۷۳۷ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۷۳ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۴۴۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0