پایگاه خبری انتخاب
1400/03/02
10:12
♦️سخنگوی دولت: خبررسانی با عنوان منبع آگاه به زیان منافع ملی است 🔹شبکه خبری مورد اشاره به مثابه نمایندگی یک تفکر دقیقا در جهت مخالفت با سیاست‌های ...

♦️سخنگوی دولت: خبررسانی با عنوان منبع آگاه به زیان منافع ملی است🔹شبکه خبری مورد اشاره به مثابه نمایندگی یک تفکر دقیقا در جهت مخالفت با سیاست‌های ملی در خصوص بودجه و مذاکرات اقدام می‌کند که عاری از صحت است. مقام مسئول و مستقیم مذاکره کننده بارها اعلام کرده که این گونه خبررسانی ها جنبه تخریبی برای مذاکرات دارد و روند شکل گرفته تحت عنوان منبع آگاه به زبان منافع ملی استجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲b۶d


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0