نوآوران امین
1399/08/26
15:16
مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش(#گکیش) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 15 درصدی درآمدهای عملیات...

مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش(#گکیش)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۱۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۴,۳۴۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۲,۱۳۹ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۶۶۴ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۳۸۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0