پایگاه خبری انتخاب
1400/03/02
14:37
سفارت ایران در ایروان: 🔹شایعه بازداشت ۱۶۰ نظامی ارمنستان در ایران، در جریان جنگ قره‌باغ بی‌اساس است جزئیات در 👇👇 entekhab.ir/002b7a 🆔 @Entekhab_ir

سفارت ایران در ایروان:🔹شایعه بازداشت ۱۶۰ نظامی ارمنستان در ایران، در جریان جنگ قره‌باغ بی‌اساس استجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲b۷a


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0