کدال۳۶۰
1399/06/25
11:49
#شپمچا آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت سهامی عام شیمیایی پارس پامچال 1399-06-25 09:19:16 (672868) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#شپمچا


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت سهامی عام شیمیایی پارس پامچال۱۳۹۹-۰۶-۲۵ ۰۹:۱۹:۱۶ (۶۷۲۸۶۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0