همفکران
1399/10/07
14:20
https://bit.ly/2DTOTXB #گزارش_روز 📌 جانش را گرفته اند ✅ خودش را جان دار نشان می دهد اما جانی ندارد! بازار بورس تهران را می گوییم؛ تا آمد خودش ر...

https://bit.ly/۲DTOTXB


#گزارش_روز📌 جانش را گرفته اند✅ خودش را جان دار نشان می دهد اما جانی ندارد!بازار بورس تهران را می گوییم؛ تا آمد خودش را جان دار نشان دهد؛ فروشندگان امانش را بریدن و جانش را گرفتند. بازار بورس تهران امروز هم با افزایش عرضه آغاز بکار کرد اما دیری نگذشت که با خبر اینکه بازارگردان ها اجازه فروش ندارند و فقط می توانند در جهت خرید به تهعدات خودشون عمل کنند؛ با افزایش تقاضا و قدرت خرید بالا توانست مسیر خود را در نمادهای بزرگ و شاخص ساز تغییر دهد اما...📣 جزییات گزارش امروز بازار سهام را در همفکران بخوانید


👇👇https://b۲n.ir/۲۱۲۶۱۷انتهای خبر

0
0