تحلیل با سید علی محسنی
1400/08/26
15:00
هیچکس حق نداره با این تحلیل های من تو فیوچرز معامله ای باز کنه هر کی تو فیوچرز میزنه و ضرر و سودش به پای خودشه من فقط بر حالت اسپات کریپتو رو تح...

هیچکس حق نداره با این تحلیل های من تو فیوچرز


معامله ای باز کنه


هر کی تو فیوچرز میزنه و ضرر و سودش به پای خودشه


من فقط بر حالت اسپات کریپتو رو تحلیل میکنم


#توجهانتهای خبر

0
0