کارگزاری سهام بارز
1400/03/04
10:31
#عملکرد_ماهانه #فولاد 🔹 فولاد مبارکه ،اردیبهشت ماه موفق به ثبت فروش 12450 میلارد تومانی شده که نسبت به ماه گذشته 37 درصد و نسبت به میانگین درآمد د...

#عملکرد_ماهانه


#فولاد🔹 فولاد مبارکه ،اردیبهشت ماه موفق به ثبت فروش ۱۲۴۵۰ میلارد تومانی شده که نسبت به ماه گذشته ۳۷ درصد و نسبت به میانگین درآمد در سال گذشته ۹۵ درصد رشد داشته است.🔹 مقدار فروش شرکت در اریبهشت ماه ۷۳۷ هزار تن بوده و نسبت به ماه گذشته ۳۹ درصد و نسبت به میانگین فروش ماهانه در سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته است.انتهای خبر

0
0