سیگنال طلایی
1399/08/25
11:08
اکثر سهم های لیدر بازار منفی شدن اینه رنج منفی صف فروش ها فرصت ورود هر چند رنج منفی زدن و مردم هم مثل همیشه سهم هاشونو دو دستی تقدیم میکنن

اکثر سهم های لیدر بازار منفی شدن اینه رنج منفی صف فروش ها فرصت ورودهر چند رنج منفی زدن و مردم هم مثل همیشه سهم هاشونو دو دستی تقدیم میکنن

انتهای خبر

0
0