مهندسی مالی
1400/06/30
10:20
متعادل بودن مارکت ها نشان از شفافیت اون مارکت دارد،و همین‌امر سبب میشود عرضه و تقاضا تعیین کننده روندها باشد نه.....شفافیت مارکت ها باعث میشود سرما...

متعادل بودن مارکت ها نشان از شفافیت اون مارکت دارد،و همین‌امر سبب میشود عرضه و تقاضا تعیین کننده روندها باشد نه.....شفافیت مارکت ها باعث میشود سرمایه مردم ازبین نرود و همچنین خلق ارزش برای شرکت ها و بنگاه ها میشود،متاسفانه....انتهای خبر

0
0