کدال۳۶۰
1400/08/12
11:54
#کنگار تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت تولید کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه 🔹 زمان برگزاری:...

#کنگار


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت تولید کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه🔹 زمان برگزاری: ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
🔹 سرمایه ثبت شده: ۵۰,۲۵۰ میلیون ریال🔹 زیان خالص هر سهم: ۷ ریال🔹 سود نقدی هر سهم: ۰ ریال🔹 ۳۲,۱۹۳ میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره
۱۴۰۰-۰۸-۱۲ ۱۱:۵۴:۵۵ (۸۱۳۲۸۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0