اقتصاد ایران
1399/08/25
17:42
خدا را شکر ظاهراً ظاهر و باطن امور اداره‌ی کشور دارد شبیه هم می‌شود! حذف مردم از روی اسکناس های جدید! مرگ بر آمریکا ✊✊✊ 🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷

خدا را شکر ظاهرا ظاهر و باطن امور اداره‌ی کشور دارد شبیه هم می‌شود!


حذف مردم از روی اسکناس های جدید!مرگ بر آمریکا ✊✊✊🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷انتهای خبر

0
0