آریاسهم
1400/03/02
09:48
⏺ هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه، افزایش سرمایه ۴۰ درصدی از دو محل سود انباشته و اندوخته را تصویب کرد تا دومین شرکت بزرگ ایران از لحاظ سرمایه اسمی شو...

⏺ هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه، افزایش سرمایه ۴۰ درصدی از دو محل سود انباشته و اندوخته را تصویب کرد تا دومین شرکت بزرگ ایران از لحاظ سرمایه اسمی شود .


انتهای خبر

0
0