کدال۳۶۰
1399/10/07
15:24
#دشیمی ❇️اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس #اطلاع_رسانی شرکت شیمی دارویی داروپخش پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با ...

#دشیمی


❇️ اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس #اطلاع_رسانی شرکت شیمی دارویی داروپخشپیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری ۷۰۵۲۶۲ و به استناد ماده ۱۷ مکرر ۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۵:۲۴:۴۶ (۷۰۶۸۵۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0