کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/26
08:54
ارزش صفهای خرید در حدود 1800 میلیارد تومان است.

ارزش صفهای خرید در حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان است.


انتهای خبر

0
0