کدال۳۶۰
1399/11/14
12:54
#کورزی صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران ▪️ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران در دوره 12...

#کورزی


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران
▪️ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۲۳ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «کورزی» با سرمایه ثبت شده ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مبلغ ۰ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۲:۵۴:۵۸ (۷۱۹۰۸۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0