کدال۳۶۰
1399/08/25
10:14
#خکمک #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/04/31(اصلاحیه) ▪️ شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/04/31...

#خکمک


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱(اصلاحیه)▪️ شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ معادل ۶۷۳,۳۸۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۴۳٪ افزایش داشته است.▪️«خکمک» با سرمایه ثبت شده ۳۲۰,۸۵۷ میلیون ریال طی عملکرد ۴ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۶۰۵,۱۷۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۳٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۰۸-۲۵ ۱۰:۱۴:۵۶ (۶۹۱۸۴۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0