سهم گلچین
1400/03/03
08:28
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي شكر(#قشكر)،شاهد(#ثشاهد)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي مي باشند.

به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های شکر(#قشکر)،شاهد(#ثشاهد)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند.


انتهای خبر

0
0