بتاسهم
1400/03/03
22:07
#دالبر با توجه به افزایش قیمت نهادهای تولیدی و اعلام قیمت جدید از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قیمت محصولات مذکور بیش از ...

#دالبر با توجه به افزایش قیمت نهادهای تولیدی و اعلام قیمت جدید از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قیمت محصولات مذکور بیش از ۳۰ درصد نسبت به قیمت سال قبل رشد داشته اند.


انتهای خبر

0
0