پایگاه خبری انتخاب
1400/03/03
17:36
♦️انسولین قلمی را به کشور وارد و سپس قاچاق می‌کنند 🔹رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه میزان واردات انسولین قلمی در س...

♦️انسولین قلمی را به کشور وارد و سپس قاچاق می‌کنند🔹رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه میزان واردات انسولین قلمی در سال جاری بیشتر از سال گذشته بوده اما در عین حال هنوز در بازار کمیاب است، علت بخشی از این کمبود در بازار را قاچاق معکوس عنوان کردجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲bB۶


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0