مهندسی مالی
1400/06/04
22:53
سهام شرکت اپل از سال ۱۹۸۴ تا کنون که dividend هم داشته در حد تورم سالانه امریکا قیمت اولیه ۸ سنت قیمت اخرین ۲۰۲۱ تقریبا ۱۵۰ دلار هر ۱۰۰ cent= ...

سهام شرکت اپل از سال ۱۹۸۴ تا کنون که dividend هم داشته در حد تورم سالانه امریکاقیمت اولیه ۸ سنت


قیمت اخرین ۲۰۲۱ تقریبا ۱۵۰ دلارهر ۱۰۰ cent= میشه ۱ دلارانتهای خبر

0
0