سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/23
10:31
مجلس لایحه حذف ارز 4200 تومانی را رد کرد لحظاتی قبل مجلس دو فوریت و یک فوریت لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را رد کرد. با توجه به روند بررسی طرح ها و ل...

مجلس لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را رد کردلحظاتی قبل مجلس دو فوریت و یک فوریت لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را رد کرد. با توجه به روند بررسی طرح ها و لوایح در مجلس و افتادن آن در مسیر بررسی عادی، رسیدگی آن به بودجه سال ۱۴۰۱ نخواهد رسید

انتهای خبر

0
0