پایگاه خبری انتخاب
1400/03/02
21:32
آژانس انرژی اتمی: 🔹 کنفرانس خبری گروسی درباره توافق با ایران دوشنبه برگزار می‌شود 🔹 رایزنی‌ها با تهران همچنان ادامه دارد جزئیات در 👇👇 entekhab.i...

آژانس انرژی اتمی:


🔹 کنفرانس خبری گروسی درباره توافق با ایران دوشنبه برگزار می‌شود🔹 رایزنی‌ها با تهران همچنان ادامه داردجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲b۸g


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0