سهام بنیادی
1399/08/25
08:00
#ومعادن #آپدیت ۹۹/۸/۲۵ 📉 حمایت اصلی اول ۱۳۳۵ 🏴‍☠ حد ضرر ۱۳۰۰ 📉 حمایت بعدی ۹۹۳ 📈 مقاومت اول در برگشت ۱۷۹۰ 🏁 اهداف بلند مدتی ۲۴۰۰ و ۴۳۲۰ 👈🏻 لین...

#ومعادن #آپدیت ۹۹/۸/۲۵📉 حمایت اصلی اول ۱۳۳۵🏴☠ حد ضرر ۱۳۰۰📉 حمایت بعدی ۹۹۳📈 مقاومت اول در برگشت ۱۷۹۰🏁 اهداف بلند مدتی ۲۴۰۰ و ۴۳۲۰👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0