کدال۳۶۰
1400/03/04
10:14
#وسرضوی #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/3...

#وسرضوی


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسرضوی با سرمایه ثبت شده ۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۳۷۵,۲۲۰,۵۲۴ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت ۱۰۰٪ به مبلغ ۳۴۴,۱۰۰,۲۱۲ میلیون ریال رسیده است.
۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۱۰:۱۴:۵۶ (۷۴۹۵۱۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0