کدال۳۶۰
1400/03/02
11:04
#فلامی #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪️ شرکت لامیران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 76,014 میلیون ریال از محصو...

#فلامی


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪️ شرکت لامیران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معادل ۷۶,۰۱۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۰٪ افزایش داشته است.▪️«فلامی» با سرمایه ثبت شده ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۴۹۱,۴۶۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۰٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۱:۰۵:۰۷ (۷۴۹۵۱۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0