موج مثبت Positive Wave
1400/03/04
00:09
اسامی نهایی کاندیداهای ریاست جمهوری 1- ابراهیم رئیسی 2- محسن رضایی 3- محسن مهرعلیزاده 4- سعید جلیلی 5- علیرضا زاکانی 6- عبدالناصر همتی 7- قاضی زا...

اسامی نهایی کاندیداهای ریاست جمهوری۱- ابراهیم رئیسی


۲- محسن رضایی


۳- محسن مهرعلیزاده


۴- سعید جلیلی


۵- علیرضا زاکانی


۶- عبدالناصر همتی


۷- قاضی زاده هاشمیمنبع خبرگزاری فارسعلی لاریجانی ، محمود احمدی نژاد و اسحاق جهانگیری‌صلاحیتشان احراز نشد.

انتهای خبر

0
0