آریاسهم
1400/03/04
12:46
نمای پایانی بازار با رشد 0.9 درصدی شاخص کل و افزایش اندک 0.4 درصدی فرابورس ⏺ ارزش کل معاملات: 7.9 هزار میلیارد تومان ⏺ معاملات اوراق درآمد ثابت: 11...

نمای پایانی بازار با رشد ۰.۹ درصدی شاخص کل و افزایش اندک ۰.۴ درصدی فرابورس


⏺ ارزش کل معاملات: ۷.۹ هزار میلیارد تومان


⏺ معاملات اوراق درآمد ثابت: ۱۱۰۰ میلیارد تومان


✴️ خالص خرید معامله‌گران حقیقی: منفی ۲۶۰ میلیارد تومان


⏺ سرانه خرید معامله‌گران حقیقی: ۱۷.۱۱ میلیون تومانانتهای خبر

0
0