کدال۳۶۰
1400/03/03
13:54
#قچار #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪️ شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 20...

#قچار


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪️ شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معادل ۲۰۸,۵۲۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۷۲٪ افزایش داشته است.▪️«قچار» با سرمایه ثبت شده ۵۶۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۱۴,۸۵۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶۴٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۳:۵۴:۵۶ (۷۴۹۳۸۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0