کدال۳۶۰
1399/08/25
10:24
#خکمک #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/05/31(اصلاحیه) ▪️ شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/05/31...

#خکمک


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱(اصلاحیه)▪️ شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ معادل ۳۰۵,۰۰۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۶٪ افزایش داشته است.▪️«خکمک» با سرمایه ثبت شده ۳۲۰,۸۵۷ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۹۱۰,۱۸۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۳٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۰۸-۲۵ ۱۰:۲۴:۵۷ (۶۹۱۸۴۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0