کدال۳۶۰
1400/03/04
13:15
#خکمک #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪️ شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 39...

#خکمک


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪️ شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معادل ۳۹۹,۷۶۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۸٪ افزایش داشته است.▪️«خکمک» با سرمایه ثبت شده ۳۲۰,۸۵۷ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۷۰۰,۵۲۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۱۳:۱۵:۱۲ (۷۵۰۸۱۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0