بولتن اقتصادی
1400/03/04
13:56
ربیعی: خوشبین به حل موارد جزیی باقی‌مانده در مذاکرات هستیم سخنگوی دولت: 🔹در بحث تحریم‌ها در اکثریت موارد به توافق رسیده‌ایم 🔹مواردی هم که باقی...

ربیعی: خوشبین به حل موارد جزیی باقی‌مانده در مذاکرات هستیمسخنگوی دولت:


🔹در بحث تحریم‌ها در اکثریت موارد به توافق رسیده‌ایم🔹مواردی هم که باقی مانده، بسیار جزئی است و با توجه به روند مذاکرات، خوشبین به حل موارد جزئی باقیمانده هستیم/ایسنا

انتهای خبر

0
0